Sledovat

Firmy Průmstav a Prefa vyhověly v tendru na dostavbu pomníku maršála Radeckého. Obě firmy se v minulosti podílely na jiných státních zakázkách, například na výstavbě betonových obilných sil a výrobě betonových květináčů. Sochu maršála odlije Prefa taktéž z betonu, Průmstav zajistí sokl, který by měl vydržet jaderný výbuch běžného stupně. hovinky.com/cechistan/nemecka-

Chcete-li se zúčastnit této konverzace, přihlaste se
Mastodon.1984.cz

Mastodon server 1984.cz